Den Refuge Kimba an eng vun eisen Pflegefamillien an Spuenien gin zesummen an Schoulen an schwätzen mat den Kanner iwer d'Thema "Deierenquälerei" D'Kanner gin un dest Thema erun gefouert an kennen hier Froen stellen. Och hun sie d'Meiglechkeet "Henn" kennenzeleieren, sie ze hemelen an en respektvollen Emgang mat hinnen ze leieren. Bis elo kennt dest imens gudd bei den Kanner un; an der Hoffnung dass sie och speider respektvoll mat Deieren emgin oder esouguer den een oder aaneren sech vir arm Deiercher asetzen well.